Ann Kristin Ødegård MTNU
OGSÅ RÅDGJEVING: Ann Kristin Ødegård ved MTNU opplyser at ein også kan søkje om pengar til enøk-investeringar. FOTO: Marta KJøllesdal

Ny runde med straumstøtte til lokale bedrifter kjem snart