TING I SEKKEN: «Geitekillingen som kunne telle til ti» og figurar frå boka er døme på ting som kan vera i overgangssekken. Inger Årdalen og Aslaug Marie Momrak Langkås saman med førskulebarna Ada, Lea og Amund.
TING I SEKKEN: «Geitekillingen som kunne telle til ti» og figurar frå boka er døme på ting som kan vera i overgangssekken. Inger Årdalen og Aslaug Marie Momrak Langkås saman med førskulebarna Ada, Lea og Amund. FOTO: Gro B. Røiland

Ein sekk full av kjente ting skal trygge skulestarten: – Det handlar om meistring