FORSØPLING: Ved denne brua har det blitt kasta mykje søppel.
FORSØPLING: Ved denne brua har det blitt kasta mykje søppel. FOTO: Øystein Akselberg

Kasta søppel ved elvekanten – kommunen veit kven syndaren er