NØDVENDIG AKSJON: Ellen Hageman nekta å godta bota fordi ho meiner aksjonen var nødvendig, trass i at den er ulovleg.
NØDVENDIG AKSJON: Ellen Hageman har ein viktig grunn til å ikkje gi seg med å aksjonere. FOTO: Marta Kjøllesdal

Får 18.000 kroner i bot, men Ellen gir seg ikkje