PROVOSERT: Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforeningen.
PROVOSERT: Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforeningen. FOTO: Johnny Syversen

– Det er provoserande av statsråden å rette peikefingeren mot dei eldre