SJUKEFRÅVERET: Blå line viser sjukefråvereet i Midt-Telemark kommune i fjor.
SJUKEFRÅVERET: Blå line viser sjukefråvereet i Midt-Telemark kommune i fjor. FOTO: Midt-Telemark kommune, illustrasjon

94 årsverk i kommunen går bort i sjukdom