PÅ TOMTEFELTET: Christian Ajer Verpe og Jonas Meland frå høvesvis ITV Entreprenør og Nordbøåsen Eiendom AS står bak det nye huskonseptet. I front står dei to som skal stå for salet, Vilde Juvet Steinmoen (t.v.) og Marie Langseth.
PÅ TOMTEFELTET: Christian Ajer Verpe og Jonas Meland frå høvesvis ITV Entreprenør og Nordbøåsen Eiendom AS står bak det nye huskonseptet. I front står dei to som skal stå for salet, Vilde Juvet Steinmoen (t.v.) og Marie Langseth. FOTO: Øystein Akselberg

Karane står bak det spesielle prosjektet – damene skal selje det