Sigrid Dahl, politistasjonssjef for Midt- og Vest-Telemark
TENKJE NYTT: Sigrid Dahl, politistasjonssjef for Midt- og Vest-Telemark, seier ein må finne ut korleis ein skal arbeide med å rettleie ungdommen om narkotika. FOTO: Marta Kjøllesdal

Tilbake til normalen etter pandemien, men narkotika er utfordrande