NYTT BUSTADFELT: Biletet er teke frå Sisjordvegen og syner Kleppengarden midt på med det nye bustadfeltet i forkant og ut til høgre. Folkestadvegen til Sandvoll gjeng nede i dumpa til venstre og i bakgrunnen til høgre ser me Breisås.
NYTT BUSTADFELT: Biletet er teke frå Sisjordvegen og syner Kleppengarden midt på med det nye bustadfeltet i forkant og ut til høgre. Folkestadvegen til Sandvoll gjeng nede i dumpa til venstre og i bakgrunnen til høgre ser me Breisås. FOTO: Bø blad, akriv

Kleppenjordet er klart for 23 husvære