SØKJER NY STYRAR: Gullbring barnehage i Bø har i dag konstituert styrar, og no har to søkjarar søkt på den ledige jobben.
KOMMUNAL BARNEHAGE: Gullbring barnehage er ein av tre kommunale barnehagar i kommunen. Her er det 60 plassar. FOTO: Øystein Akselberg

Søknadsfristen nærmar seg – prøver å gjere alle til lags