MEINING: Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
MEINING: Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. FOTO: WWF Verdens naturfond

– Lokalpolitikarane må nå ta naturavtala heim, og du kan hjelpe dei