BETRE RUSTA: Direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) meiner at folk i Noreg er betre rusta for kriser enn før.
BETRE RUSTA: Direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) meiner at folk i Noreg er betre rusta for kriser enn før.

Krigen i Ukraina har gjort noko med oss: – Folk er betre rusta til å handtere kriser enn før