MEINING: Ragnhild Aarrestad.
MEINING: Ragnhild Aarrestad. FOTO: Bø blad, arkiv

– Å leggje ned psykiatrisk poliklinikk i Seljord – gir det like godt pasienttilbod?