FRAMSNAKKAR: Arnhild Gjessing.
FRAMSNAKKAR: Arnhild Gjessing. FOTO: Privat

Arnhild vil rose nokon som effektivt får ting til å skje