Hørtevegen 173 er selt for kr 3.150.000.
Hørtevegen 173 er selt for kr 3.150.000. FOTO: José Bakker

Sjå kva for eigedomar som blei kjøpt og selt i februar