PROFESSOR: Heidi Stavrum er professor ved Universitetet i Søraust-Noreg.
PROFESSOR: Heidi Stavrum er professor ved Universitetet i Søraust-Noreg. FOTO: Helle Friis Knutzen

Talet på kvinnelege professorar aukar: – Nå kan eg påverke meir