PROFESSOR: Heidi Stavrum er professor ved Universitetet i Søraust-Noreg.
FAST TOGREISANE: Heidi Stavrum er professor ved Universitetet i Søraust-Noreg og reiser ofte til Oslo. FOTO: Arkivfoto, Helle Friis Knutzen

Talet på kvinnelege professorar aukar: – Nå kan eg påverke meir