FIOLETT I FOKUS: Tida me går inn i blir kalla den fiolette perioden. FOTO: Signe Vreim Østtveit
FIOLETT I FOKUS: Tida me går inn i blir kalla den fiolette perioden. FOTO: Signe Vreim Østtveit

Nå er me inne i ein fiolett periode – veit du kva det betyr?