MEINING: Britt Bjerkely (FrP).
MEINING: Britt Bjerkely (FrP). FOTO: Privat

– For å sikre rettferdig eigedomsskatt, bør kommunen vurdere ulik skattesats