EIN AV BARNEHAGANE: Bøhamna barnehage er ein av brikkene i kabalen når kommunen skal handsame alle søknadane om barnehageplass.
EIN AV BARNEHAGANE: Bøhamna barnehage er ein av brikkene i kabalen når kommunen skal handsame alle søknadane om barnehageplass. FOTO: Øystein Akselberg

Første runde er unnagjort – 25 barn står på venteliste