Torstveit 49/8. Flyfotoet er truleg tatt om lag 1962, frå søraust.
Torstveit 49/8. Flyfotoet er truleg tatt om lag 1962, frå søraust.

Her har det truleg vore busetting frå tidleg vikingtid