SPRÅK OG KULTUR: Ali Yasin meiner det ikkje held å berre kunne snakke norsk, ein må også skjøna korleis samfunnet fungerer, ein må tenkje norsk.
SPRÅK OG KULTUR: Ali Yasin meiner det ikkje held å berre kunne snakke norsk, ein må også skjøna korleis samfunnet fungerer, ein må tenkje norsk. FOTO: Unni Buverud

Ali Yasin: – Det er viktig å tenkje som ein nordmann