INNFLYTTAR: Jenny Brynshagen.
INNFLYTTAR: Jenny Brynshagen. FOTO: Privat

– Eg flytta til Midt-Telemark for å sleppe å pendle