ORIENTERING I PTN-UTVALET: Einingsleiar Aslak Gilde orienterte PTN-utvalet i møte tysdag om den delikate  saka om ulovleg hogst i verneområde på Lifjell.
ORIENTERING I PTN-UTVALET: Einingsleiar Aslak Gilde orienterte PTN-utvalet i møte tysdag om den delikate  saka om ulovleg hogst i verneområde på Lifjell. FOTO: Øystein Akselberg

Hytteutbyggjar har fått bot for ulovleg hogst på Lifjell