MEINING: Kjetil Moen,
Administrerande direktør 
i Lånekassen.
MEINING: Kjetil Moen, Administrerande direktør i Lånekassen. FOTO: Hanne Bjertnes

– Bli lærar og få delar av studielånet ditt sletta