ETTERLYSER SAMARBEID: Øivind Brevik frå Samfunnsbedriftene.
ETTERLYSER SAMARBEID: Øivind Brevik frå Samfunnsbedriftene. FOTO: Jill Johannessen

– Det er milliardar å hente på samarbeid om vatn og avløp