DEPARTEMENTET: Universitetet i Søraust-Noreg var tema da Siri Blichfeldt Dyrland, Borgar Kaasa og andre Sp-folk frå USN-området møtte statsråd Ola Borten Moe.                          
DEPARTEMENTET: Universitetet i Søraust-Noreg var tema da Siri Blichfeldt Dyrland, Borgar Kaasa og andre Sp-folk frå USN-området møtte statsråd Ola Borten Moe. FOTO: Privat

Møtte statsråden: – Tok med innspela våre, utan å gje lovnadar