VIL TA ANSVAR: Karin Hagen og Hans Sundsvalen frå Midt-Telemark Arbeiderparti vil  arbeide for at kommunen alltid skal ha ledige og attraktive næringstomter tilgjengeleg.
I FORMANNSKAP: Karin Hagen og Hans Sundsvalen frå Midt-Telemark Arbeiderparti har begge fast plass i formannskapet. FOTO: Øystein Akselberg

– Me politikarar må halde trykket oppe i arbeidet med næringstomter