PÅSKETRAFIKKEN. Etter at jernbanen kom til Bø, blei Bø stasjon eit naturleg knutepunkt for persontrafikken i området.
PÅSKETRAFIKKEN. Etter at jernbanen kom til Bø, blei Bø stasjon eit naturleg knutepunkt for persontrafikken i området. FOTO: Ø. Eliassen, Bø

Slik var påsketrafikken ved Bø stasjon i gamle dagar