KLIMAAKSJON: Inger Grethe Norendal og Kari Vogsland frå Besteforeldrenes klimaaksjon håper mange vil ta turen på folkemøtet om klima og arealbruk.
KLIMAAKSJON: Inger Grethe Norendal og Kari Vogsland frå Besteforeldrenes klimaaksjon håper mange vil ta turen på folkemøtet om klima og arealbruk. FOTO: Hilde Eika Nesje

Stormønstring i Bø: Hit kjem engasjerte besteforeldre, ekspertar og politikarar