MEINING: Ragnhild Kaski,
generalsekretær i Av-og-til.
MEINING: Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til. FOTO: Jorunn Valle Nilsen

– Drikk bestemor for mykje?