LEIINGA: I klubbleiinga finn ein mellom andre Runar Deilrind (f.v.), Åge Ernst Øvrebø, Johannes Akkerhaugen, Simen Andre Lia-Deilrind og Sandra Søgnen .
LEIINGA: I klubbleiinga finn ein mellom andre Runar Deilrind (f.v.), Åge Ernst Øvrebø, Johannes Akkerhaugen, Simen Andre Lia-Deilrind og Sandra Søgnen . FOTO: Gro B. Røiland, arkivfoto

I denne klubben er ikkje alder eit tema. Nå er nytt styre valt