LOKALE I PANELET: Mange lokale politikarar stilte til klimadebatt. Bak f.v. Tone Jøran Oredalen, Universitetet  Søraust-Noreg, Evy Beate Stykket (V), Kari Vogsland, Besteforeldrenes klimaaksjon Grenland og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (Sp). Framme f.v. Ruben Forbergskog (RU), Ellen Hageman (R) og Bjørn Nordbø (MDG).
LOKALE I PANELET: Mange lokale politikarar stilte til klimadebatt. Bak f.v. Tone Jøran Oredalen, Universitetet Søraust-Noreg, Evy Beate Stykket (V), Kari Vogsland, Besteforeldrenes klimaaksjon Grenland og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (Sp). Framme f.v. Ruben Forbergskog (RU), Ellen Hageman (R) og Bjørn Nordbø (MDG). FOTO: Helle Friis Knutzen

Besteforeldre utfordra til debatt om arealbruk, klima og hyttebygging