Per Dehli kommunedirektør MIdt-Telemark kommume
IKKJE GREITT: Kommunedirektør Per Dehli seier saka ikkje er grei. Meir vil han ikkje seie no. FOTO: Marta Kjøllesdal

Kommunen er varsla om mogleg brot på teiepllikta