Per Dehli kommunedirektør MIdt-Telemark kommume
SKAL VURDERE: Kommunedirektør i Midt-Telemark, Per Dehli. FOTO: Marta Kjøllesdal

Kommunen er varsla om mogleg brot på teiepllikta