Krysningspunkt. På riksvegen rett nedanfor Bø ungdomsskule er det ønskjeleg med tiltak. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal
HAR FÅTT NY ASSISTERANDE: Bø ungdomsskule har fått tilsett ny assisterande rektor. FOTO: Arkivbilde

Ingvild og Ingvild har fått leiarjobbane i skule og barnehage