Solberg, Eivind Aase og Jan Birger Akerhaugen improviserer ein lot til ære for bladfyken. Terje Meisingseth og Knut Arne Sandvik var ikkje til satses. 
Ni liv 20 års jubileum.
IMPROVISERER: Jon Solberg, Eivind Aase og Jan Birger Akerhaugen improviserer ein låt til ære for bladfyken. Terje Meisingseth og Knut Olav Sandvik var ikkje til stades.

Tjue år på vegen med songar på bøhering. Jubileet blir feira med ny plate og konsertar