MEINING: Per Atle Einan frå SV.
MEINING: Per Atle Einan frå SV. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Eigedomsskatten avgjer ikkje om ein har råd til å bu i huset sitt eller ikkje