BARNEHAGAR VIKTIGE: Nyvald leiar i Telemark Mållag, Einar Søreide, peikar ut språkarbeid i barnehagane som ei viktig sak.
BARNEHAGAR VIKTIGE: Nyvald leiar i Telemark Mållag, Einar Søreide, peikar ut språkarbeid i barnehagane som ei viktig sak. FOTO: Telemark Mållag

Mållaget optimistisk på vegner av nynorsken – av ein spesiell grunn