SKOGBRANN: Det brenn rett under Steingardsnuten på Vreimsida i Bø. Her midt i brannfeltet. Brannen har godt tak i skogsterrenget.
BRANN I MAI: På Vreimsida var det skogbrann i mai 2022. FOTO: Arkivfoto, privat

Øver til skogbrannsesongen: Tenner på i Midt-Telemark