FØREBUING: Mie Dahlmann Jensen bidreg til at forebuingane fram mot ein fødsel blir så gode som muleg både for mor og far. 
Mie Dahlmann Jensen fødselsterapeut
FØREBUING: Mie Dahlmann Jensen bidreg til at forebuingane fram mot ein fødsel blir så gode som muleg både for mor og far. FOTO: Unni Buverud

Mie med nytt tilbod – gjev støtte i svangerskapet