UTFORDRANDE: Assisterande kommunedirektør Øystein Tveit sa at det er vanskeleg å lage gode prognoser for utgiftene ut året, sidan ein ikkje veit kven som kjem og kva for behov flyktningane har.
UTFORDRANDE: Assisterande kommunedirektør Øystein Tveit sa at det er vanskeleg å lage gode prognoser for utgiftene ut året, sidan ein ikkje veit kven som kjem og kva for behov flyktningane har. FOTO: Unni Buverud

Aukar budsjettet med fleire millionar for å ta imot fleire flyktningar