ELDRERÅDSLEIAR: Leiar i Eldrerådet i Midt-Telemark, Halvor Langåsdalen.
ELDRERÅDSLEIAR: Leiar i Eldrerådet i Midt-Telemark, Halvor Langåsdalen.

– Å sette tæring etter næring og skaffe seg eit rimelegare husvære, er i dag berre ynskjetenking