Oppmålingsavdelingas 1,4 årsverk, også kalla dame­avdelinga: Anna Svalbjørg t.v. og Kari Hynne.
Oppmålingsavdelingas 1,4 årsverk, også kalla dame­avdelinga: Anna Svalbjørg t.v. og Kari Hynne.

Adressekartet for Bø er også blitt turkart