BARNEPRATEN: Nia Anjelica Pedersen (11 år). FOTO: Øystein Akselberg
BARNEPRATEN: Nia Anjelica Pedersen (11 år). FOTO: Øystein Akselberg

Nia Anjelica kan tenkje seg å bli kunstnar