KLIMATILTAK: Grisebonde Astrid Staurheim og leiar i Bø bondelag, oppmodar fleire lokale bønder å ta i bruk klimakalkulator og rådgjeving for å redusere utslepp.
KLIMATILTAK: Grisebonde Astrid Staurheim og leiar i Bø bondelag, oppmodar fleire lokale bønder å ta i bruk klimakalkulator og rådgjeving for å redusere utslepp. FOTO: Unni Buverud

Grisebonde Astrid tek grep for å minke klimagassutslepp frå garden