PLASS TIL FLEIRE: Rektor Kjersti Versto Roheim tek gjerne imot fleire elevar.
PLASS TIL FLEIRE: Rektor Kjersti Versto Roheim tek gjerne imot fleire elevar. FOTO: Unni Buverud (arkivfoto)

Sagavoll følgjer negativ trend – Kjersti håpar fleire vel denne skulen