Skien tinghus Agder lagmannsrett
Skien tinghus Agder lagmannsrett FOTO: Agder lagmanssrett

Lagmannsretten var delt om straff, men ikkje om erstatning