På bildet ser vi eit bustadhus i lia aust for det flate området på Frivoll. I dag er det eit heilt bustadfelt der
På bildet ser vi eit bustadhus i lia aust for det flate området på Frivoll. I dag er det eit heilt bustadfelt der

Her har mykje endra seg sidan 1950-talet