Konsertfjes: oppe t.v. ser me Dramaungar bak masker, deretter syng Inga Rasmussen, og dei tri som spelar er f.v. Reidun Liljedal, Frode Asphaug og Vidar Karlsen. Nede f.v. Simon Riis Iden (fløyte), Gunn Kristin Leikvoll Aasen (fele) og 3 aktørar frå Habakoret, Pedro David Chamusca, Olav Lilledal Andersen og Anne Aase Mæland.
Konsertfjes: oppe t.v. ser me Dramaungar bak masker, deretter syng Inga Rasmussen, og dei tri som spelar er f.v. Reidun Liljedal, Frode Asphaug og Vidar Karlsen. Nede f.v. Simon Riis Iden (fløyte), Gunn Kristin Leikvoll Aasen (fele) og 3 aktørar frå Habakoret, Pedro David Chamusca, Olav Lilledal Andersen og Anne Aase Mæland.

– Det som står til seks på terningen, er framfor alt variasjonen i tilboda!