rektor Anlaug Aase Cowles ogassisterande rektor  Ruth Olaug Tellnes, Bø skule
HAR VIKARIERT: Ruth Olaug Tellnes har vore konstituert rektor sidan Anlaug Aase (t.v.) slutta. FOTO: Gro B. Røiland

Ny rektor tilsett ved Bø skule