Anne Holtan Saga (t.v.) og Halvor Holtan har kjøpt 2/3 av bygget til Arve Egenæs i Folkestadvegen.
Anne Holtan Saga (t.v.) og Halvor Holtan har kjøpt 2/3 av bygget til Arve Egenæs i Folkestadvegen.

Holtan-praksisen stakk av med dei ledige kontora